Direct aan de slag met Ontwikkelingskaarten?

Koop jouw set voor jouw training hier online:

Hoe werken ontwikkelingskaarten:
Handleiding voor de Coach

Als coach zet je je in om mensen in positieve zin te veranderen. Je biedt handvatten, je deelt kennis, begeleidt het leerproces en vergroot stap voor stap het zelfinzicht. Met de intentie jouw cliënt te trainen; in het beter worden in – het bereiken van gestelde doelen. Zodra duidelijk is waar de wensen liggen en wat jouw cliënt wilt aanpakken, veranderen en/of bereiken kan er begonnen worden met het ontwikkelproces.

Ontwikkelingskaarten zijn goed te gebruiken bij het in beeld brengen van zo’n ontwikkelproces. Als visueel hulpmiddel helpen de kaarten bij het verhelderen van een doel en het verduidelijken van de actie die nodig is om het doel te bereiken. De eenvoudige illustraties werken als geheugensteun, kapstok  en reminder. Of staan symbool voor een doel, situatie of gemoedstoestand die zich nog moeilijk in woorden laat beschrijven. Je kunt het systeem van kaarten uitzoeken, het duiden en zorgvuldig positioneren tijdens een coachingstraject meerdere malen inzetten.

Wil je ontwikkelingskaarten aan jouw aanbod toevoegen? Koop jouw set op: ontwikkelingskaarten.nl.

Hoe je Ontwikkelingskaarten tijdens het Coachen gebruikt?

Met Ontwikkelingskaarten een Ontwikkelproces in Beeld Brengen?

Koop jouw set direct online:

Hoe je het Ontwikkelproces in kaart brengt?

Een praktisch en eenvoudig voorbeeld ter inspiratie: Laat jouw cliënt 3 kaarten uitzoeken die symbool staan voor:

  1. nu – huidige situatie / gemoedstoestand
  2. doel – gewenste situatie / bestemming
  3. actie – concrete stap, uitdaging, motivatie, ect.

Je vertrekt altijd vanuit het nu (1). Om het doel (2) te bereiken is een actie nodig. Deze actiekaart (3) leg je letterlijk tussen het nu en het doel in. Stel tijdens het selecteren open vragen om de motivatie achter de keuze te doorgronden. Is er iets dat belemmert of voor weerstand zorgt? Laat de cliënt per stap of uitdaging nog een kaart uitzoeken. Net zo lang tot het totaalplaatje klopt.

Door de volgorde van de kaarten, de vraag en de context te notuleren kun je de kaarten tijdens een traject nogmaals neerleggen. Om te evalueren en te reflecteren. Kijk wat er gebeurt als je een obstakel kaart vervangt door een kaart die voor de cliënt symbool staat voor een positieve gedachte, een succes ervaring, een leermoment, een drijfveer, focus of standpunt. Wat voor effect heeft deze kaart op de route naar het doel? Wordt het makkelijker of juist moeilijker?

Speel met volgorde, invulling en positie. Laat jouw cliënt zelf overwegen, duiden en neerleggen. Afhankelijk van de situatie kun je de vraagstelling, het legsysteem en de positie van de kaarten telkens weer een andere invulling geven.

Met Ontwikkelingskaarten een Extra Dimensie aan jouw Coachingsaanbod Toevoegen?

Koop jouw set direct online:

Voeg een Extra Dimensie aan jouw Coachingsaanbod toe

Ontwikkelingskaarten laten zich eenvoudig combineren met de instrumenten, methoden en technieken waar jij als coach gespecialiseerd in bent. Met deze kaarten activeer je de hersenen van jouw cliënten omdat je beeld, symboliek en associatie aan jullie gesprek toevoegt.

Dit komt omdat onze hersenen:

  • beelden met hoge snelheid kunnen doorgronden
  • zeer bedreven zijn in het toekennen van betekenis aan beeld

Hierdoor creëer je een extra stimulans om informatie te doorgronden. Dit helpt jouw cliënt om vanuit verschillend perspectief naar zichzelf, de ander, een vraag, een situatie en/of probleem te kijken.

Met Ontwikkelingskaarten de Kracht van Beeld Gebruiken?

Koop jouw set direct online:

Waarom je Ontwikkelingskaarten tijdens coaching inzet?

Omdat emoties en gevoelens zich moeilijk in woorden laten beschrijven gebruik je met ontwikkelingskaarten de kracht van beeld. De simpele, aansprekende illustraties geven houvast tijdens gesprekken en spreken de innerlijke belevingswereld aan. Het samen reflecteren levert een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van het zelfinzicht.

Omdat er geen woorden op deze kaarten staan worden jouw cliënten gestimuleerd om zelf, vanuit het eigen, unieke referentie kader, betekenis aan de beelden te geven. Hierdoor kom je sneller tot de kern én te gemoed aan de behoefte van autonomie. Het is een praktisch instrument dat je inzet in de verkennende, verdiepende en/of voltooiende fase van een coachings-traject.

Wil je ontwikkelingskaarten tijdens jouw coachingstrajecten inzetten?

* Een standaard ontwikkelingskaarten set bestaat uit 55 unieke, geïllustreerde kaarten van 6,3 x 8,8 cm.
Deze set is verpakt in een handig bewaarblikje en kost €37,95 incl. BTW en verzendkosten.
Menu