Direct aan de slag met Ontwikkelingskaarten?

Koop jouw set hier online:

Hoe werken ontwikkelingskaarten: Inspiratie voor de Manager

Hoe stimuleer je eigenaarschap en vergroot je het onderlinge vertrouwen? Hoe spreek je mensen aan op hun talent en zorg je dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt? Met de juiste mensen op de juiste plek is het behalen van de gestelde doelen een stuk eenvoudiger. Op deze pagina lees hoe je met behulp van ontwikkelingskaarten;

 • het inzicht in de kennis, vaardigheden en talenten van jouw mensen kunt vergroten
 • het onderlinge vertrouwen, de samenwerking en de betrokkenheid kunt bevorderen

Doelen verduidelijken

Als leidinggevende is het jouw taak om met jouw mensen de gestelde doelen te realiseren. Daarvoor is het nodig dat de doelen helder zijn en dat alle teamleden hetzelfde doel voor ogen hebben.

 • Met ontwikkelingskaarten doelen in kaart brengen
  De kaarten illustreer je letterlijk de inhoud. De illustraties dienen als geheugensteun, kapstok of reminder. Ook kan een kaart symbool staan voor een situatie, doel of een gemoedstoestand die zich (nog) moeilijk in woorden laat beschrijven. Door gezamenlijk het doel en het proces in beeld te brengen vergroot je het inzicht. Door het team echt een stem te geven en open te staan de eigen inbreng zul je ervaren dat de betrokkenheid toeneemt.

Mensen aanspreken op hun talent

De beste resultaten worden geleverd door teams die elkaar door en door kennen én vertrouwen. Een team bestaat uit verschillende persoonlijkheden, mensen met allemaal eigen talenten, kwaliteiten, groeimogelijkheden en motivatiebronnen. Om gestelde doelen te kunnen realiseren is het ook voor jouw als manager van belang dat je iedereen kent en kunt aanspreken op hun kennis, vaardigheden en hun unieke talenten.

Elkaar anders én beter leren kennen

Vraag iedereen zichzelf met een ontwikkelingskaart voor te stellen. Zo’n alternatief voorstelrondje vraagt iets extra’s van mensen. Je kunt de invulling vrij laten of mensen vragen iets specifieks van zichzelf te benoemen. Om tot een logische uitleg te komen moeten er zijdelings verbanden gelegd worden; tussen woord, beeld en motivatie. Het stimuleert de conceptuele, creatieve -en associatieve vermogens waardoor je minder geijkte antwoorden en verrassende verhalen krijgt. Het biedt een nieuw perspectief, een andere invalshoek of een aanvulling op dat wat er al over een persoon bekent is. Het aantal kaarten en de diversiteit van de afbeeldingen is ruim voldoende om verschillende aspecten van iets of iemand te kunnen benoemen.

Elkaar constructief aanspreken

Wil je de samenwerking verbeteren of mensen aanzetten om hun gedrag, houding of denken te veranderen? Dan is het belangrijk dat mensen leren hoe ze elkaar op een constructieve manier kunnen aanspreken. Als je gezamenlijk aan doelen werkt dan is het kunnen geven en ontvangen van goede, beschrijvende feedback essentieel. Veel mensen vinden het geven en ontvangen van feedback lastig. Zelf het goede voorbeeld geven en veel oefenen doet wonderen.

 • Met ontwikkelingskaarten feedback geven en ontvangen makkelijker maken
  Wil je tijdens een vergadering mensen trainen in het geven en ontvangen van feedback? Laat de teamleden een kaart uitkiezen om hun boodschap te verduidelijken of in beeld te brengen wat hun gevoel bij het project of de samenwerking is. Het vertalen van de situatie naar een beeld maakt dat de boodschap doordacht tot stand komt. Het werken met beeld vraagt om een andere manier van denken, het dwingt mensen om focus aan te brengen en concreet te worden. Het levert effectieve communicatie op. Doordat op elke kaart als rode draad de mens centraal staat wordt het geven van feedback vanuit de ‘ik-boodschap’, van mens tot mens gestimuleerd. De beelden zijn eenvoudig en de verschillend minimaal. Dit kan inspireren en aanzetten tot een dialoog dat gericht is op het zoeken naar verbanden en het zien van overeenkomsten.

De betrokkenheid vergroten

De mooiste resultaten worden behaald door de teams die bestaan uit intrinsiek gemotiveerde medewerkers die eigenaarschap tonen.

Eigenaarschap stimuleer je onder andere door jouw medewerkers elke dag het werk te laten doen waar ze goed in zijn en ervoor te zorgen dat iedereen precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Geef je jouw mensen naast duidelijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen ook echt de ruimte te om hun werk op hun manier te kunnen doen? Dan creëer je de juiste voorwaarden voor eigenaarschap.

Motivatie is ook afhankelijk van de waarde van een organisatie. Komt deze overeen met de persoonlijke waarde dan zetten mensen ook net dat ene stapje extra om de gestelde doelen te bereiken. Het is dus zeer de moeite waard om de persoonlijke waarde van mensen te achterhalen en de bedoeling van het werk en de waarde van de organisatie gezamenlijk onder de loep te nemen.

 • Met ontwikkelingskaarten de rol en de betekenis van het team in beeld brengen
  Wil je de betekenis en de rol van het team in beeld brengen om vervolgens te onderzoeken wat iedereen individueel bijdraagt aan het proces? Je kunt met behulp van de kaarten complexe systemen concreet maken en abstracte begrippen symboliseren. Om tot een logisch verhaal te komen moet er een vertaalslag plaatsvinden tussen woord en beeld. Het gezamenlijk uitzoeken en betekenis geven aan de beelden stimuleert de creatieve, associatieve en conceptuele vermogens. Het beeld dat ontstaat laat zien waar het om gaat en wat er echt toe doet.
 • Met ontwikkelingskaarten complexe informatie inzichtelijk maken
  Wil je dat jouw team een nieuwe visie formuleert, een ideale toekomst indenkt, een klantpersona visualiseert of een situatie vanuit een ander perspectief bekijkt? Dan zijn ontwikkelingskaarten als visueel hulpmiddel zeer geschikt. Stel dat je met jouw dienst of product klanten helpt en dat je dit ‘helpen’ gezamenlijk wilt specificeren. De set bestaat uit 55 verschillende ontwikkelingskaarten waarmee je dit ‘helpen’ kunt illustreren. Laat alle teamleden een kaart uitkiezen die volgens hun het beste bij de emotie, het onderdeel of onderwerp ‘helpen’ past. Het kiezen, motiveren en gezamenlijk bespreken van de beelden zorgt voor focus. Het begrip wordt specifieker waardoor stap voor stap meer duidelijkheid ontstaat. Het zorgt voor diepgang en verdieping waardoor je kunt beginnen met het in kaart brengen van de externe factoren, trends en krachten die actief zijn.

Buiten de kaders denken én creativiteit aanwakkeren

Als mensen in hun voorkeurskanaal zitten zijn ze beperkter in het creëren van oplossingen. Zet je tijdens een meeting of vergadering ontwikkelingskaarten in? Dan spreek je de auditieve en visuele vermogens van mensen aan. Door het team uit te dagen om steeds te schakelen tussen woord en beeld, het zien en luisteren activeer je de creatieve, conceptuele -en associatieve vermogens optimaal en wakker je het buiten de kaders te denken aan. Laat iedereen op zijn of haar manier zo veel mogelijk zelf overwegen, duiden en neerleggen. Speel met volgorde, invulling en positie van de kaarten. Door het ontbreken van tekst worden mensen gestimuleerd, om zelf vanuit hun eigen, unieke referentie kader betekenis aan de beelden te geven. Wat de betrokkenheid en de creativiteit ten goede komt.

TRENDS: Visual meetings, graphic recording en zakelijk tekenen

Beelden geven inhoud context en onze hersenen kunnen een beeld makkelijker onthouden dan geschreven teksten of gesproken woorden. Door gezamenlijk het proces van het visueel maken te doorlopen vergroot je het naast het inzicht ook de impact en de betrokkenheid. Het is niet voor niets dat steeds meer organisaties tijdens vergaderingen ‘visuele notulen’ laten maken of tijdens een meeting ‘graphic recording’ inzetten om de inhoud in woord en beeld live vast te leggen. Visueel werken lijkt ingewikkeld. In de praktijk valt dat best wel mee. Er is online veel inspiratie te vinden en er bestaan verschillende bedrijven die workshops en trainingen aanbieden om het visueel communiceren of het zakelijk tekenen te integreren in jouw praktijk.

 • Met ontwikkelingskaarten het visuele werken introduceren en de inhoud context geven
  Wil je het werken met beeld inzetten bij het maken van plannen, het bepalen van strategieën, het vormen van ideeën of het in beeld brengen van (ontwikkel)processen? Dan kun je met ontwikkelingskaarten alvast de eerste stap zetten om jouw medewerkers te introduceren met de rijkheid en veelzijdigheid van beelden. Beeld kan nieuwe inzichten losmaken wat tot verrassende associaties en inzichten kan leiden. De simpele beeldtaal van de ontwikkelingskaarten kan activeren, inspireren en aanzetten om ook zelf te gaan tekenen.

Ontwikkelingskaarten gebruiken

Wil je met deze geïllustreerde ontwikkelingskaarten set aan de slag met jouw team? Dan kan, de set is te koop in de webwinkel; ontwikkelingskaarten.nl.

* Een standaard ontwikkelingskaarten set bestaat uit 55 unieke, geïllustreerde kaarten van 6,3 x 8,8 cm.
Deze set is verpakt in een handig bewaarblikje en kost €37,95 incl. BTW en verzendkosten.
Menu